За нас


Фирмата предлага качествени комплексни услуги на конкурентни цени.
Нашата дейност е свързана с проучване, проектиране и изграждане на сондажи, инженерногеоложки проучвания за строителството, пенетрационни изследвания и геофизични проучвания.