Полезно


Узаконяване на сондажи за вода

Твърде често клиентите ни се изненадват, че за да се направи и да се ползва сондаж за вода, е необходима процедура по узаконяване. Това се прави по изискване на Закона за водите…

виж повече

Сондажи за вода

Няма човешка дейност, която да е възможна без вода. Затова често се налага да се търсят нови водоизточници там, където няма водопреносна мрежа или напоителни съоръжения…

виж повече