Узаконяване на сондажи за вода


Твърде често клиентите ни се изненадват, че за да се направи и да се ползва сондаж за вода, е необходима процедура по узаконяване. Това се прави по изискване на Закона за водите.

Разрешително ви е необходимо още за изграждането на сондажа. Издава се от упълномощени за целта служби на Министерството на околната среда и водите.

В последствие трябва да получите разрешително за водовземане от подземни води. С този документ се определя за какви цели ще се използва водата и от къде ще се взема. Упоменава се режимът и мястото на използването й.
За да ви облекчим, ние можем да извършим вместо вас цялата подготовка на документацията за узаконяване на сондажи за вода съгласно Закона за водите.