Цени


Сондаж за вода

Цена от 50 до 150 лв. на метър линеен на сондаж за вода в зависимост от диаметъра на сондиране, експлоатационните тръбите за сондажа и геологията на терена

Проучвателен сондаж

Цена от 50 до 90 лв. на метър линеен на проучвателен сондаж.